12/01/2024

Wann Dir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng ënnerstëtze wëllt, an Iech als "Membre Donateur" wëllt ziele loossen, kënnt Dir dëst maache per Iwwerweisung vun 10 € op onse Kont CCPL LU52 1111 0026 3011 0000 mat dem Vermierk „Don Carte de Membre 2024“. Zousätzlech Spende si natierlech wëllkomm!

Ons Schützlinge soen Iech lo scho MERCI fir Är Ënnerstëtzung!

 

Etablissement d’utilité publique bénéficiant de la déductibilité fiscale des dons (arrêté grand-ducal du 28 âout 2020