Porte-ouverte 2022

02/06/2022

Bei schéinem Wieder an entlech rem ouni Corona Restriktiounen, huet et ons immens gefreet, dass sou vill Leit de Wee ob eis Porte-ouverte vum 22. Mee 2022 font haaten. 
 
MERCI fir Äere Ënnerstëtzung duerch äeren Besuch, äer Sach-  a Geldspenden.
 
Team vum Regionalen Déierenasyl Diddeleng