CARTE de MEMBRE
Soutenez la SPAD et l'asile pour animaux régional - Dudelange par une carte de membre/Unterstützen Sie das Regionale Tierheim Dudelange mit einer Mitgliedskarte
Devenez membre honoraire de la Société pour la Protection des Animaux Dudelange (SPAD asbl) en versant/virant  10 € sur notre compte:            CCPL LU52 1111 0026 3011 0000   Werden Sie Ehrenmitglied der Société pour la Protection des Animaux Dudelange (SPAD asbl) indem Sie 10 € auf unser Konto einzahlen...
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vun der T3CM1 aus dem LNBD
Kierzlech hunn eng Grupp Schüler aus dem LNB zesumme mat hirem Régent dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng en Don iwwerreecht.
 An engem Klasseprojet  haten déi jonk Leit mat vill Engagement e "Fundraising" organiséiert an déi gesammelt Spenden goufen op  verschidden Organisatiounen verdeelt. D'Equipe aus dem Regionalen Déierenasyl an hir 4beeneg Frënn soe villmools MERCI  fir dee generéise Geste.
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vun den Ofschlossklassen aus dem LNBD
Kierzlech war de Komitee vun den Ofschlossklassen aus dem LNB op Besuch am Déierenasyl
D'Schüler, déi dëst Joer hir 1ière oder hir 13e ofgeschloss hunn, haten iwwert d'Schouljoer duerch e puer Aktiounen, wéi Kuch verkafen oder Tombolaen Sue gesammelt fir  d'Ofschlossfeier vun hirer Lycéeszäit ze finanzéieren.  Zum Schluss sinn nach stolz 550€ iwwregbliwwen, déi dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng als Spend iwwerreecht gi sinn. Mir soe villmools Merci fir dee léiwe Geste a...
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vum Grillfest "Arlette a Romy mam Sam"
Och dëst Joer haten d'Arlette an de Romy Folschette, hiert traditionellt Grill-Fest beim " Arlette a Romy " fir hir Frënn an d'Famill zu Betten op der Mess organiséiert.
Wéi schonn déi Joere virdrun, hunn d'Arlette an de Romy op Kadoen a Blumme verzicht an  amplaz Spende  fir den Regionalen Déierenasyl-Diddeleng  gesammelt . Am Kader vun enger klenger sympathescher Reunioun - bei deeër natierlech den Thema  Déierschutz a besonnesch de Projet vum neien Diddelenger Asyl am Virdergrond stongen -  hunn d'Arlette an de Romy mat hirem Mupp Sam den 28. August 2017 hir generéis Spend vu...
Projet "Smooth-A-Fruit" am Lycée Michel Lucius : Don fir déi verloossen Déieren
Am Kader vun hirem Klasseprojet haten 8 SchülerInne vun enger 12e Commerce d'Mini-Entreprise "Smooth-A-Fruit" op d'Bee gestallt an hunn déi allsäits beléifte Smoothië produzéiert a verkaaft.
De finalen Erléis, deen um Enn vum Schouljoer iwwreg bliwwen ass, waren ëmmerhi stolz 1050 € an dës Zomm hunn déi jonk Leit dem Regionalen Déierenasyl gespent. Niewent der materieller Spend ass awer och den Engagement vun de jonken Déierefrënn ervirzehiewen, déi duerch hiren Asaz aktiv a konstruktiv hëllefen, d'Effikassitéit vum Déiereschutz zu Lëtzebuerg ofzesécheren.
De Kannergemengerot vun Diddeleng op Besuch am Déierenasyl
E grousse Merci fir déi motivéiert jonk Leit an hiren Engagement!
Kierzlech waren déi jonk Membere vum Diddelenger Kannergemengerot zu Besuch am Regionalen Déierenasyl Diddeleng. Déi ganz um Wuel vun den Déieren interesséiert Kanner a Jugendlecher hu während der Visite vum Asyl vill Froen iwwert de Fonctionnement vum Déierenasyl, awer och iwwert den Déiereschutz am allgemenge gestalt a waren och ganz houfreg dem Déierenasyl e Scheck vun 225€ fir déi verloosse Muppen a...
Schulprojekt zu Gunsten des Regionalen Tierheims Dudelange
Lisa, Claudia, Sandrine, Dany, Massimo und Lucia, 6 Schüler der 13e T3 CM1 des LNB haben sich im Rahmen ihres Klassenprojekts -HELPDOGS- für die verlassenen Tiere des Regionalen Tierheims Düdelingen eingesetzt.
Die gesamte Projekt  wurde mit viel Engagement von den 6 Schülern  auf die Beine gestellt.  Organisation, Vorbereitungen und Ablauf  gehörten zum Projekt - das später in der Schule vorgestellt und bewertet wird - und mussten von den Jugendlichen allein bewältigt werden. Die Finanzierung des Projekts beruhte zum Teil auf Sponsorengeldern, hier konnten Protego-Gestion, Seat-Winandy, Boutique Italian Style, Subway, Coiffure Ferber, Cottage Hotel und...
Scheckiwwerreechung am Regionalen Déierenasyl - Diddeleng
E generéise Geste vum Dart Club "Blannen Theis" vu Gréiwemaacher
D'Membere vum Dartclub "Blannen Theis" vu Gréiwemaacher hunn dem Diddelenger Déierenasyl e Scheck vun 1000€ - déi bei der Organisatioun vu Fléimaert gesammelt goufen -  iwwerreecht.
E generéisen Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vum Personal vun der Kayler Gemeng
Amplaz vu Kadoen huet d'Personal vun der Kayler Gemeng en Don gewielt, deen ënnert verschidden Organisatiounen, déi sech fir d'Wuel vu Mënsch oder Déier asetzen, opgedeelt ginn ass.
 Esou gouf de regionalen Déierenasyl Diddeleng mat enger Spend vun 2000 € beduecht, zu Gonschte vun de verloossene Muppen a Kazen, vun deenen 80 % besonnesch aus de Südgemengen, mee och aus allen aneren Ecken aus dem Land kommen.  E grousse Merci fir dëse generéise Geste!
E generéisen Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng
2016 hunn d'Fressnapfgeschäfter zu Lëtzebuerg 1% um Chiffre d'affaires op hirer Hausmark "Real Nature" fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng zeréckgeluecht.
2016 hunn d'Fressnapfgeschäfter zu Lëtzebuerg 1% um Chiffre d'affaires op hirer Hausmark "Real Nature"  fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng zeréckgeluecht. Bei dëser Aktioun zu Gonschte vun de verloossene Muppen a Kazen ass eng ganz beuechtlech Spend  zesummekomm.  Den 1. Deel vun deem generéisen Don - nämlech 7015,22 € - gouf kierzlech vum Oliver Müller aus der Fressnapfdirektioun  un de...
Dons
L'asile pour animaux régional - Dudelange a besoin de donateurs généreux pour garantir les meilleurs soins à tous ses protégés.
               CCPL  LU52 1111 0026 3011 0000   L' ASILE POUR ANIMAUX  RÉGIONAL - DUDELANGE appartient à la Société pour la Protection des Animaux Dudelange SPAD asbl -  une association sans but lucratif-  et ne ne peut survivre que grâce à des dons et des legs de la part de personnes privées alliées à la noble cause de la...
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vum Grillfest "Arlette a Romy mam Sam"
Ewéi all Joer hunn d'Arlette an de Romy Folschette, hiert Grill-Fest beim " Arlette a Romy " de Weekend vum 08/09 Juli 2016 fir hir Frënn an d'Famill zu Betten op der Mess organiséiert.
2016 wollten si keng Kadoen oder Blummen, si hunn amplaz Spende  fir en Déiereschutzveräin gesammelt an sech fir de " Regionalen Déierenasyl Diddeleng" entscheed. Am Kader vun enger klenger sympathescher Reunioun - bei deeër vill aktuell Problemer ronderëm Déierschutz ugeschwat gi sinn -  hunn d'Arlette an de Romy mat hirem Mupp Sam den 20.Oktober hir generéis Spend vun  600€ iwwerreecht. Déi verloosse...
Statt Geburtstagsgeschenke: 1100 € an die verlassenen Hunde und Katzen des Regionalen Tierasyls Dudelange
Kürzlich feierte Georges Diederich seinen 80. Geburtstag. Der großherzige Jubilar und Tierfreund wollte zu seinem Ehrentag keine persönlichen Geschenke annehmen und spendete den Erlös seines Festtages an das Regionale Tierheim Dudelange.
In einer kleinen, sympathischen Feier überreichte Herr Georges Diederich, in Begleitung seiner Angehörigen, die ansehnliche Summe von 1100 € an die Vertreter des Tierasyls und beim  anschließenden Rundgang durch die Räumlichkeiten des Regionalen Tierasyls Dudelange konnte sich das "Geburtstagskind" selbst vom sinnvollen Verwendungszweck seiner großzügigen Spende überzeugen.
Scheckiwwerreechung am Déierenasyl vun der Déierenphysio Colling
Enn 2015 huet DéierenPhysio Colling während engem Mount 50% vun all Eischtbehandlung un d' Diddelenger Déierenasyl gespend.
Enn 2015 huet  DéierenPhysio Colling während engem Mount 50% vun all Eischtbehandlung un d'regionaalt Diddelenger Déierenasyl gespend. Bei dëser Aktioun zu Gonschte vun de verloossene Muppen a Kaze si beachtlech 485 € zesummekomm.  Dësen Don gouf e Samschdeg, den 19. März vu Michelle a Carole Colling no engem klenge Rondgang duerch de  regionalen Déierenasyl-Diddeleng  iwwerreecht. Villmools Merci am Numm vun eise...
Scheckiwwerreechung am Déierenasyl : E generéise Geste ënnert Frënn
Am Kader vun der Generalversammlung vun der "Société pour la Protection des Animaux Dudelange SPAD asbl" hunn d'Vertrieder vun der "Lëtzebuerger Déiereschutzliga" , Luss Bildgen, Gaby Wolter a Jerry Mosar dem Diddelenger Déiereschutz e Scheck vu 50.000 € iwwerreecht. Dëse méi wéi generéisen Don hëlleft engersäits en Deel vun de Fonktiounskäschte vum Regionalen...
D'Schüler aus der Grondschoulklass 4.2. vu Bascharage hunn de 26. Februar 2016 den Asyl besicht
Sie hunn eise verloossenen Honn a Kazen en Don vun 1000€ matbruecht, Suen déi sie duerch de Verkaf vu Kaffi a Kuch gesammelt haten.
Scheckiwwerreechung zu Meechtem
Remise de chèque à Machtum
Am Kader vum Meechtemer "Wäischmaachen", den 23.August huet den "Duerfbistro ze Meechtem ASBL" dem Diddelenger Déierenasyl e Scheck vun 1000€ iwwerreecht. Während dem Joer hat de Grupp vu Kollegen, déi den Duerfbistro ënnerstëtzen an erhale wëllenh fir d'Duerfliewen ze beräicheren, an enger Rei vun Aktiounen am Bistro, dës beträchtlech Zomm gesammelt. E grousse Merci vun de verloossene Muppen a Kazen aus dem...
Scheckiwwerreechung - remise de chèque - Golfclub Kikuoka zu Canach
Man's Day - Golfturnéier (Organisator: Fernand Federspiel) : zu Gonschte vun eise verloossene Muppen a Kazen
Am Kader vum "Man's Day- Golfturnéier" um Kikuoka-Golfclub zu Kanech, huet den Organisateur, Fernand Federspiel ( Immobilière Laroche), dem Diddelenger Déierenasyl insgesamt  570€ iwwerreeche kënnen. Dësen Don setzt sech zesummen aus de Startgelder vum Turnéier a verschiddenen Eenzelspenden. D'Muppen an d'Kazen aus dem Déierenasyl zu Diddeleng soe villmools Merci fir dëse grousszügege Geste.
SCHULPROJEKT ZUGUNSTEN DES TIERASYLS
Kelly, Sonia, Vanessa, Alexandra und Tiffany, 5 Schülerinnen einer 12e des LTL haben sich im Rahmen ihres Klassenprojekts für die verlassenen Hunde und Katzen des Tierasyls Düdelingen eingesetzt.
Am vergangenen 11. April hatten die 5 Schülerinnen  auf einem Stand vor der "GAMM VERT" in Luxemburg für Sachspenden zu Gunsten des Tierasyls Düdelingen geworben. Die gesamte Aktion wurde mit viel Engagement von den 5 Freundinnen unter der Aufsicht ihres Lehrers auf die Beine gestellt.  Organisation, Vorbereitungen und Ablauf  gehörten zum Projekt - das später in der Schule vorgestellt und bewertet wird - und mussten von den Mädchen...
Scheckiwwerreechung - Remise de chèque - Schecküberreichung
Suite à la dissolution de leur association, LES AMIS DE LA LANGUE ESPAGNOLE ont remis un chèque de 500€ à l'asile pour animaux Dudelange
Un grand MERCI au nom de nos protégés à 4 pattes!  
Scheckiwwerreechung - Remise de chèque - Schecküberreichung
Den Dartclub "Blannen Theis" vu Gréiwemaacher iwwerreecht dem Déierenasyl e Scheck vun 1200€
D'Membere vum Dartclub "Blannen Theis" vu Gréiwemaacher hunn dem Diddelenger Déierenasyl e Scheck vun 1200€ - déi bei der Organisatioun vu Fléimaert gesammelt goufen -  iwwerreecht. Doniewent hunn se et och nach Saachspenden a Form vu Kierf, Decken a Fudderschossele matbruecht, déi vun engem Déierefrënd gestëft si ginn.   D'Muppen a Kazen aus dem Diddelenger Déierenasyl soe villmools Merci...
Remise de chèque-Schecküberreichung
Ecole privée Fieldgen: De "Muppenatelier" spend fir den Diddelenger Déierenasyl an d'ALPA
D'Muppen an d'Kazen aus dem Diddelenger Déierenasyl soen hiere jonke Frënn villmols Merci!