CARTE de MEMBRE
Soutenez la SPAD et l'asile pour animaux régional - Dudelange par une carte de membre/Unterstützen Sie das Regionale Tierheim Dudelange mit einer Mitgliedskarte
Devenez membre honoraire de la Société pour la Protection des Animaux Dudelange (SPAD asbl) en versant/virant  10 € sur notre compte:            CCPL LU52 1111 0026 3011 0000   Werden Sie Ehrenmitglied der Société pour la Protection des Animaux Dudelange (SPAD asbl) indem Sie 10 € auf unser Konto einzahlen...
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vun der T3CM1 aus dem LNBD
Kierzlech hunn eng Grupp Schüler aus dem LNB zesumme mat hirem Régent dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng en Don iwwerreecht.
 An engem Klasseprojet  haten déi jonk Leit mat vill Engagement e "Fundraising" organiséiert an déi gesammelt Spenden goufen op  verschidden Organisatiounen verdeelt. D'Equipe aus dem Regionalen Déierenasyl an hir 4beeneg Frënn soe villmools MERCI  fir dee generéise Geste.
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vun den Ofschlossklassen aus dem LNBD
Kierzlech war de Komitee vun den Ofschlossklassen aus dem LNB op Besuch am Déierenasyl
D'Schüler, déi dëst Joer hir 1ière oder hir 13e ofgeschloss hunn, haten iwwert d'Schouljoer duerch e puer Aktiounen, wéi Kuch verkafen oder Tombolaen Sue gesammelt fir  d'Ofschlossfeier vun hirer Lycéeszäit ze finanzéieren.  Zum Schluss sinn nach stolz 550€ iwwregbliwwen, déi dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng als Spend iwwerreecht gi sinn. Mir soe villmools Merci fir dee léiwe Geste a...
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vum Grillfest "Arlette a Romy mam Sam"
Och dëst Joer haten d'Arlette an de Romy Folschette, hiert traditionellt Grill-Fest beim " Arlette a Romy " fir hir Frënn an d'Famill zu Betten op der Mess organiséiert.
Wéi schonn déi Joere virdrun, hunn d'Arlette an de Romy op Kadoen a Blumme verzicht an  amplaz Spende  fir den Regionalen Déierenasyl-Diddeleng  gesammelt . Am Kader vun enger klenger sympathescher Reunioun - bei deeër natierlech den Thema  Déierschutz a besonnesch de Projet vum neien Diddelenger Asyl am Virdergrond stongen -  hunn d'Arlette an de Romy mat hirem Mupp Sam den 28. August 2017 hir generéis Spend vu...
Projet "Smooth-A-Fruit" am Lycée Michel Lucius : Don fir déi verloossen Déieren
Am Kader vun hirem Klasseprojet haten 8 SchülerInne vun enger 12e Commerce d'Mini-Entreprise "Smooth-A-Fruit" op d'Bee gestallt an hunn déi allsäits beléifte Smoothië produzéiert a verkaaft.
De finalen Erléis, deen um Enn vum Schouljoer iwwreg bliwwen ass, waren ëmmerhi stolz 1050 € an dës Zomm hunn déi jonk Leit dem Regionalen Déierenasyl gespent. Niewent der materieller Spend ass awer och den Engagement vun de jonken Déierefrënn ervirzehiewen, déi duerch hiren Asaz aktiv a konstruktiv hëllefen, d'Effikassitéit vum Déiereschutz zu Lëtzebuerg ofzesécheren.
De Kannergemengerot vun Diddeleng op Besuch am Déierenasyl
E grousse Merci fir déi motivéiert jonk Leit an hiren Engagement!
Kierzlech waren déi jonk Membere vum Diddelenger Kannergemengerot zu Besuch am Regionalen Déierenasyl Diddeleng. Déi ganz um Wuel vun den Déieren interesséiert Kanner a Jugendlecher hu während der Visite vum Asyl vill Froen iwwert de Fonctionnement vum Déierenasyl, awer och iwwert den Déiereschutz am allgemenge gestalt a waren och ganz houfreg dem Déierenasyl e Scheck vun 225€ fir déi verloosse Muppen a...
Schulprojekt zu Gunsten des Regionalen Tierheims Dudelange
Lisa, Claudia, Sandrine, Dany, Massimo und Lucia, 6 Schüler der 13e T3 CM1 des LNB haben sich im Rahmen ihres Klassenprojekts -HELPDOGS- für die verlassenen Tiere des Regionalen Tierheims Düdelingen eingesetzt.
Die gesamte Projekt  wurde mit viel Engagement von den 6 Schülern  auf die Beine gestellt.  Organisation, Vorbereitungen und Ablauf  gehörten zum Projekt - das später in der Schule vorgestellt und bewertet wird - und mussten von den Jugendlichen allein bewältigt werden. Die Finanzierung des Projekts beruhte zum Teil auf Sponsorengeldern, hier konnten Protego-Gestion, Seat-Winandy, Boutique Italian Style, Subway, Coiffure Ferber, Cottage Hotel und...
Scheckiwwerreechung am Regionalen Déierenasyl - Diddeleng
E generéise Geste vum Dart Club "Blannen Theis" vu Gréiwemaacher
D'Membere vum Dartclub "Blannen Theis" vu Gréiwemaacher hunn dem Diddelenger Déierenasyl e Scheck vun 1000€ - déi bei der Organisatioun vu Fléimaert gesammelt goufen -  iwwerreecht.
E generéisen Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vum Personal vun der Kayler Gemeng
Amplaz vu Kadoen huet d'Personal vun der Kayler Gemeng en Don gewielt, deen ënnert verschidden Organisatiounen, déi sech fir d'Wuel vu Mënsch oder Déier asetzen, opgedeelt ginn ass.
 Esou gouf de regionalen Déierenasyl Diddeleng mat enger Spend vun 2000 € beduecht, zu Gonschte vun de verloossene Muppen a Kazen, vun deenen 80 % besonnesch aus de Südgemengen, mee och aus allen aneren Ecken aus dem Land kommen.  E grousse Merci fir dëse generéise Geste!
E generéisen Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng
2016 hunn d'Fressnapfgeschäfter zu Lëtzebuerg 1% um Chiffre d'affaires op hirer Hausmark "Real Nature" fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng zeréckgeluecht.
2016 hunn d'Fressnapfgeschäfter zu Lëtzebuerg 1% um Chiffre d'affaires op hirer Hausmark "Real Nature"  fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng zeréckgeluecht. Bei dëser Aktioun zu Gonschte vun de verloossene Muppen a Kazen ass eng ganz beuechtlech Spend  zesummekomm.  Den 1. Deel vun deem generéisen Don - nämlech 7015,22 € - gouf kierzlech vum Oliver Müller aus der Fressnapfdirektioun  un de...